بایگانی برچسب: تهویه

تهویه و هواکش

تهويه و هواكش: شرايط محيط زيست برروي حالات رواني و جسمي و عملكرد انسان تاثير مستقيم دارد. امروزه بخش بيشتر زندگي بشر در فضاي بسته است. با توجه به اين امر ايجاد شرايط مناسب محيطي چه در منزل و چه در محل كار بسيار حائز اهميت است . يكي از مهمترين عامل هاي اين شرايط […]