بایگانی دسته‌ی: هواکش و تهویه

هواکش های خانگی و صنعتی و کاربرد های آن

هواکش خانگی

استفاده از هواکش در محیط های مختلف همیشه مورد توجه بوده است. در معماری قدیمی هم،  برای منازل سیستم تهویه هوا در نظر می گرفتند. استفاده از سیستم های تهویه در محیط های خانگی و تجاری علاوه بر جابجایی هوا به بهداشت محیط و سیستم تنفس انسان نیز می کند. با پیشرفت تکنولوژی سیستم هوای […]

تهویه و هواکش

تهويه و هواكش: شرايط محيط زيست برروي حالات رواني و جسمي و عملكرد انسان تاثير مستقيم دارد. امروزه بخش بيشتر زندگي بشر در فضاي بسته است. با توجه به اين امر ايجاد شرايط مناسب محيطي چه در منزل و چه در محل كار بسيار حائز اهميت است . يكي از مهمترين عامل هاي اين شرايط […]